-->

7 ASPEK PENDIDIKAN YANG WAJIB DIKENALKAN KEPADA ANAK


 7 ASPEK PENDIDIKAN YANG WAJIB DIKENALKAN KEPADA ANAK
.
.
🧩 Aspek Keimanan
a. Mengenalkan keesaan Allah. 
b. Mengenalkan halal dan haram dalam Islam.
c. Mengajarkan dan membiasakan ibadah. 
d. Mengenalkan dan mencintai nabi-Nya. 
e.  Mengenalkan dan mengajarkan Al Qur’an. 

🧩 Aspek Moral/Akhlaq/Value
a. Adab/sopan santun. 
b. Mengenalkan konsep baik dan buruk.
c.  Berbuat baik kepada sesama.
d. Mengenalkan dan melatih kejujuran.

🧩 Aspek Fisik
a. Olahraga.
b. Pola hidup sehat (makanan, pakaian, pola tidur). 
c. Menanamkan karakter sungguh-sungguh. 
d. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.
e. Menjaga dan mengobati penyakit. 

🧩 Aspek Akal/Kognisi
a. Belajar sepanjang hidup.
b. Menekankan konsep belajar dan mengajarkan. 
c. Mempelajari berbagai bidang ilmu.
d. Menjaga kesehatan akal.

🧩 Aspek Kejiwaan
a. Menumbuhkan rasa percaya diri.
b. Semangat untuk bertahan hidup.
c. Bersikap adil terhadap sesama.
d. Menerima kekurangan, baik fisik maupun materi.
e.  Mengajarkan kemandirian.

🧩 Aspek Sosial
a. Menumbuhkan rasa persaudaraan.
b. Menumbuhkan sikap berkasih sayang.
c.  Mendahulukan kepentingan orang lain.
d. Mau memaafkan.
e. Menjaga hak orang lain.
f. Menumbuhkan sikap keberanian.

🧩 Aspek Pendidikan Seks
a. Sampaikan kepada anak-anak bahwa Allah hanya menciptakan 2 jenis kelamin saja.
b. Kenalkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
c. Kenalkan perbedaan batasan aurat laki-laki dan perempuan.
d. Pisahkan kamar tidur anak laki-laki dan perempuan, meskipun kakak beradik.
e.  Ajari anak-anak untuk menjaga pandangan, tentu saja sebatas perkembangan usia mereka.

Semoga bermanfaat 😊

#kataratih #tips #parenting #tipsparenting #sharingiscaring
LihatTutupKomentar